തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 13, 2014

.... ആപ്പ് വെക്കുന്ന ആപ്പ്ഇത്രയും വലിയ സ്വീകാര്യത ആം ആത്മി പാര്‍ട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് എന്ത് കൊണ്ട് എന്ന് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഒരു വിചിന്തനത്തിന് തയ്യാറാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു .....  നിലവിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെയും ആശയമില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല ആം ആത്മി പാര്‍ട്ടി ഇത്രയും വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത് ... മറിച്ചു നിലവിലെ  രാഷ്ട്രീയം  കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കൈകളുടെ പരിശുദ്ധിയില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോര എന്നതാണ് കാരണം ..... നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കവും ... ആദര്‍ശ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കെട്ടുകണക്കിന് ചരിത്രവും ഉള്ള പല പാര്‍ട്ടികളെയും നേതാക്കളെയുമാണ്‌ ജനം ചൂലെടുത്ത് ഓടിച്ചത് ഇനിയും ഒരുപാട് പേരെ ഓടിക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത് ....